Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim
 
 
İletişim

Adres Körfez Mah. D100 Karayolu üzeri 121/14 Izmit-Kocaeli Türkiye
Telefon 0090 262 321 23 90
Fax 0090 262 322 68 25
E-mail info@crmconsulting.net
   
 
<% if not IsEmpty(Request.Form("btnTest")) then Response.Write("" & vbCrLf) end if %>
İletişim Formu
Güvenlik Resmi :
Doğrulayın :
 
") if TestCaptcha("ASPCAPTCHA", Request.Form("captchacode")) then 'Response.Write "Formunuz iletildi." 'Response.End Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender") Mail.Host = "mail.atakmail.com" Mail.From = Request.Form("email") Mail.FromName = Request.Form("isim") Mail.AddAddress "info@crmconsulting.net" Mail.AddReplyTo Request.Form("mail") Mail.Subject = "İletişim Formundan Mesaj Var" Mail.isHTML = True govde=" --------- KİŞİ BİLGİLERİ ---------- "& Request.Form("") &""&"
" govde=govde &" Adı : "& Request.Form("Ad") &","& "
" govde=govde&" "& "
" govde=govde &" Soyadı : "& Request.Form("soyad") &","& "
" govde=govde&" "& "
" govde=govde &" E-Mail : "& Request.Form("email") &","& "
" govde=govde&" "& "
" govde=govde &" Telefon : "& Request.Form("telefon") &","& "
" govde=govde&" "& "
" govde=govde &" Mesaj : "& Request.Form("mesaj") &","& "
" govde=govde&" "& "
" Mail.Body = govde 'On Error Resume Next ' catch errors Mail.Send ' send message If Err <> 0 Then ' error occurred strErr = Err.Description else bSuccess = True Response.Write("Mesajınız gönderildi. Teşekkür ederiz.") End If else Response.Write("Güvenlik resmini yanlış girdiniz.") end if Response.Write("
iletişim
 
 
Varsayılan Sayfalar
İnsan Kaynakları
Site Haritası
Danışmanlık
Eğitim
Uluslararası Projeler
 
LL2II Kapanış Konferansı, İstanbul, 5-6 Ekim 2017
09.10.2017
LL2II Projesi Final Konferansı
02.10.2017
 
Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim   CRM Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji