Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim
 
 
LL2II- Göçmen Entegrasyonu İçin Yerel Kuruluşların Öğrenimi -

 

Proje Yürütücüsü CRM Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti. olan, Erasmus+ Ana Eylem 2 Yetişkin Eğitimi faaliyeti kapsamında 2015 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan;  

Sözleşme Numarası: 2015-1-TR01-KA204-021409  “Learning of Local Bodies to Integrate Immigrants (Göçmen Entegrasyonu İçin Yerel Kuruluşların Öğrenimi)”  projesi T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından değerlendirilmiş ve uygun bulunmuştur.

Projeye 01 Kasım 2015 tarihinde başlanmıştır. 24 ay sürecek projede 5 ülkeden 7 ortak yeralmaktadır.

 

   Neden Bu Proje?

“Göçmen Entegrasyonu İçin Yerel Kuruluşların Öğrenimi (LL2II)” Projesi, ulusötesi işbirliği ve sorumluluğun anahtar konulardan biri olduğu göçmen konusunda önemli adreslemeler yapar.

Bu nedenle LL2II Projesi, göçmenlerin toplumsal ve sosyal entegrasyonu için çalışan yerel organların, STK’ların, uygulamacıların ve istihdam ve girişimcilik alanı da dahil diğer alanlarda faaliyet gösteren ilgili aktörlerin eğitimini, güçlendirilmesini ve öğrenimini amaçlar. Bu göçmen entegrasyonu çalışmalarına istihdam ve girişimcilik alanlarındaki çalışmalar da dahildir zira, bu öğretim ve güçlendirme, göçmenleri görmezden gelerek veya daha az hassasiyet göstererek ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önleyerek toplumsal hayatın dengesini korumayı da amaçlar.

 

   LL2II Hedefleri

·      Göçmen entegrasyonu alanında gerçekleştirilmiş Avrupa Birliği iyi uygulamalarını toplamak

·      Uluslararası sınır ötesi öğrenme sağlamak için göçmenler konusunda çalışanların, STKların, yerel organlar için eğitim ve öğrenim materyalleri geliştirmek ve uyarlamak

·      Göçmenlerle çalışanların, STKların, yerel yetkililere kaliteli ve yetkin eğitimler geliştirmek

·      Farklı dillerde rehberler, öğrenme kaynakları, eğitim materyalleri, iyi uygulamalar, araçlar, ağlar ve uygulamaları içeren bir “açık öğrenim platformu” geliştirmek

·      Göçmenlerle çalışan aktörler arasında tecrübe ve deneyimler üzerinden öğrenmeyi geliştirmek, iyi uygulamaları paylaşmak için proe ortağı ülkelerde yuvarlak masa toplantıları yapmak

·      Ulusal sınırları aşan öğrenme sağlamak için bilgi teknolojilerinin önemine dair farkındalığı artırmak

·      Göçmen politikası konusunda AB yetkililerinin farkındalığını artırmak ve onları desteklemek

 

   Projenin Hedef Kitlesi

LL2II, amaç ve hedeflerini, aşağıdaki hedef kitleleri için gerçekleştirir;

·      Yerel kuruluşlar

·      Göçmenlerle çalışanlar

·      STKlar

·      Göçmenlere hizmet veren yöneticiler, personel, eğitimciler, danışmanlar

·      Göçmenler için veya göçmenleri desteklemek için çalışmak isteyen gönüllüler

·      İş ve istihdam sektörü

·      Politika yapıcılar

 

    Projenin Entellektüel Çıktıları

LL2II hedef kitlesinin bir üyesi olarak size, katma değeri olan entellektüel çıktılar geliştirir. Proje kapsamındaki çıktılar şunlardır;  

·      AB İyi Uygulamalarını Araştırma ve Derleme

·      Eğitim Müfredatı

·      Geliştirilmiş ve uyarlanmış eğitim materyalleri

·      Yerel Organlar ve Çalışanlar İçin Rehber Kitapçık

·      Açık Öğrenim Platformu

·      Proje Tüzel Tasarımı ve Websitesi

·      Proje Broşürü

·      Proje Kalite ve Değerlendirme Raporları

 

    Personel Eğitimi

Ortak kuruluş temsilcilerinden 16 kişinin katılımı ile İtalya’da Göçmenlerin Daha Başarılı Entegrasyonu  Eğitimi

“Göçmenlerin Daha Başarılı Entegrasyonu” eğitimi, projede oluşturulan Yetişkin Eğitimi müfredatının pilot öğrenme testidir. Eğitimde, eöçmenlere hizmet alanında çalışan yerel aktörleri desteklemek için geliştirilmiş ve uyarlanmış eğitim materyalleri kullanılır.

Geliştirilmiş yeni “Göçmenlerin Daha Başarılı Entegrasyonu” isimli eğitim, 16 katılımcı ile gerçekleştirilir ve katılımcılarına saha incelemeleri ile zenginleştirilmiş bir programdır.

 

    Proje Ortakları

 

Proje Koordinatörü

CRM Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti / TÜRKİYE

  Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürlüğü / TÜRKİYE
  FH Joanneum Üniversitesi / AVUSTURYA
 

INCOMA Uluslararası Danışmanlık ve Hareketlilik Ajansı S.L. / İSPANYA

  Programma Integra Societa Cooperativa Sociale / İTALYA

  

PFC Değişim İnsanlar Vakfı / MALTA
  Zeytinburnu Belediyesi / TÜRKİYE

 

    İletişim

 Proje Resmi Web Sitesi: www.ll2ii.eu

Kamile Canbay

CRM Yönetim Danışmanlık Ltd., www.crmconsulting.net 

k.canbay@crmconsulting.net
Levent Canbay

CRM Yönetim Danışmanlık Ltd., www.crmconsulting.net 

levent.canbay@crmconsulting.net

 

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

 

 
 
Uluslararası Projelerimiz
WINGS
RACE
INCO II
CCLVET
BTP
EU-Meda Projesi
CE Eğitim Programı
 
LL2II Kapanış Konferansı, İstanbul, 5-6 Ekim 2017
09.10.2017
LL2II Projesi Final Konferansı
02.10.2017
 
Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim   CRM Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji