Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim
 
 
Yönetim Sistemleri (DH03)

1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (DH03-01 )

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, bütüncül yönetimi sağlar, ürün ve hizmetlerinizin kalitesini artırır, çalışanlarınızın iş süreçlerini sahiplenmesini artırır.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi danışmanlık hizmetlerimiz, kurumsallaşma sürecinizi destekler ve sistem detayları kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır.

Çalışma adımlarımız :

yönetim sistemleri  

Organizasyon yapısı, kalite politikası ve hedefler, kalite el kitabı, görev ve sorumluluklar, süreç sistemi, akış şemaları, formlar, talimatlar, memnuniyet ölçüm sistemi, uygulama prosedürlerini kapsayan basit ve katma değeri yüksek sistem tasarımı yapılır. 

 

2. ISO 22011 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (DH03-02)

ISO 22001:2005, Gıda sektörü için geliştirilmiş bir standarttır. Üretilen veya kullanılan gıdaları, ilgili süreçleri sistematik şekilde kontrol eden ve önleyici tedbirler almayı sağlayan sistem, uygulama şartları ve detayları açısından diğer yönetim sistemlerinden ayrışmaktadır. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis ana Critical Control Points) kavramı, sistemin ana çıkış noktasıdır. Avrupa Birliği ile entegrasyonda en önemli konulardan olan Gıda Güvenliği mevzuatında, Tarım Bakanlığı başta olmak üzere ilgili resmi kurumların denetimlerinde ve Gıda Kodeksi isteklerinde de karşımıza çıkmaktadır.

HACCP ISO 22000 uygulaması;

 • Tüm gıda zincirine uygulanabilir,
 • Gıda hijyeni sağlar,
 • Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamı karşılanabilir hale gelir,
 • İhracatta kolaylıklar sağlar,
 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinç düzeylerini artırır,
 • Profesyonel ve sorumluluk bilinci yüksek bir organizasyon kültürünün oluşturulmasını sağlar,
 • Kanunlara uyumluluğu sağlar, resmi denetimlerde karşılaşılan sorunları asgari düzeye indirir,
 • Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerini minimize eder,
 • Satış sonrası ürün iade riskini minimize eder,
 • Gıda bozulmalarından kaynaklanan kayıplar başta olmak üzere gıda kayıp maliyetlerini en aza indirir,
 • Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkilidir.

 

3. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi (DH03-03)

Çalışanların sağlığını güvenli ortamlarda korumak, her işverenin sorumlulukları arasındadır. Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği, çoğu zaman işletmelerin diğer önceliklerinden dolayı veya işletme körlüğü dediğimiz sorunlardan dolayı üzerinde çok çalışılan konulardan değildir.
Oysa ki iş sağlığı ve güvenliği konuları, organizasyonun gelişmişliğini ve kurumun gücünü gösterir. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları, yalnızca insan kaynağı açısından değil, ürün ve hizmet kalitesi, maliyet, müşteri memnuniyeti açısından da oldukça önemlidir.
Bu kapsamda oluşturulmuş OHSAS 18001 yönetim sistemi, şu yararları sağlar ve kanıtlar;

 • Kaza sayısında potansiyel düşüş
 • Arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde potansiyel düşüş
 • Yasalara uyum ve ilgili uygulamaları eksiksiz yerine getirme
 • Yenilikçi ve dolaysız yaklaşım
 • Müşteri memnuniyeti
 • Sağlık ve güvenlik risklerini azaltma

CRM Yönetim Danışmanlık, kurulacak OHSAS 18001 sistemini, mevcut yönetim sistemlerinize entegre ederek, saha uygulama performansı ve iş güvenliği risk yönetim performansı yüksek bir danışmanlık hizmeti sunar.

 

4. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (DH03-04)

ISO 14000, uluslar arası bir sistem standardıdır. Ürünün nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı temel şart olarak görür. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır.
 
yönetim sistemleriCRM Yönetim Danışmanlık; uzman danışmanları ile, işletmenin çevre ile olan etkileşimini inceleyerek ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı açısından bir ön değerlendirme yaparak işletmenin mevcut yapısını standardın gerekleri ile karşılaştırır.

Ön değerlendirme ve karşılaştırma sonrasında, işletme için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin kurulması aşamasında uzman danışmanları ile gerekli eğitim, dokümantasyon ve uygulamaların belirlenmesi ve hayata geçirilmesi konularında uygulamalı danışmanlık hizmeti sunar.

IS0 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardı, işletmelerden faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altına almalarını, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevreye olan olumlu etkilerini sürekli geliştirmelerini bekler.

 

 
 
Özel Sektör
Müşteri ve Pazar Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri
Re-organizasyon ve Yeniden Yapılanma
Üretim Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
 
LL2II Kapanış Konferansı, İstanbul, 5-6 Ekim 2017
09.10.2017
LL2II Projesi Final Konferansı
02.10.2017
 
Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim   CRM Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji