Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim
 
 
Re-organizasyon ve Yeniden Yapılanma (DH02)

1. Stratejik planlama (DH02-01 )

Sizin için;

  • Etkin kurum yönetimi sağlayan
  • Faaliyetlerinizden etkilenen/ faaliyetlerinizi etkileyen tüm tarafları içine alan
  • Sistemli ve karmaşık olmayan
  • Uygulaması ve sürekliliğini sağlaması kolay
  • Altyapısı sağlam oluşturulmuş ve bilgiye dayalı
  • Beklenti ve ihtiyaçları karşılayan ürün/hizmetlerin sunulmasında etkin rol oynayan

bir stratejik plan oluşturuyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için referanslarımızı arayabilirsiniz.

 

2. Re-organizasyon ve yeniden yapılanma (DH02-02)

Re-organizasyon ve yeniden yapılanma projelerimiz, yaygın olarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde yeni pazarlara girmek isteyen veya yeni ürün portföyleri oluşturan şirketlerde ve istenilen verimde çalışmayan işletmeler tarafından tercih edilmektedir.


danışmanlık  

Bununla birlikte, tüm sektörlerde hızlı değişim sürecinin yaşandığı son yıllarda, re-organizasyon ve yeniden yapılanmanın, hemen hemen her organizasyon için belirli dönemlerde yapılması gerekir. Re-organizasyon uygulamalarında sistemin tasarlanması ve uygulamaya alınması, ayrı ayrı yetkinlikler ve metodlar gerektirir. İyi yönetilemeyen yeniden yapılanma projeleri, kuruluş içinde kaosa neden olur, çatışmaları ve sirkülasyonu tetikler, kurum kültürünü geriye doğru olumsuz etkiler.
CRM Yönetim Danışmanlık, farklı yetkinlikleri, kuruluşlara özel geliştirdiği uygulama metodları ve sistem araçlarını biraraya getirerek başarılı değişim projeleri yönetir.

 3. Maliyet yönetimi (DH02-03)

Maliyet, hizmet/üretimi ortaya koymak için kullanılan kaynakların kullanımı ile ortaya çıkan ve kontrol altında tutulmak istenen bir durumdur. Bu açıdan maliyet yönetimi, her sektörde kuruluş ve firmanın en önemli konusudur. Bununla birlikte, maliyet yönetiminin, standart bütçe ve maliyet hesaplamaları ile yapılması oldukça güçtür.
CRM Yönetim Danışmanlık, entegre danışmanlık projeleri ile maliyetleri yönetmeyi ve azaltmayı sağlayan sistemleri başarı ile kurar.

 

4. Finansal analiz (DH02-04)

CRM Yönetim Danışmanlık, kapsamlı projelerinde şirketlerin finans yönetim süreçlerini yeniden yapılandırma aşamasında ve stratejik planlamaların finansal planlama adımında finansal analizler yapar. Gerçekleştirdiği finansal analizler, şirketlerin geleceğe dönük finans ve sermaye yapılanması kararlarında etkin olarak kullanılır.

 

 
 
Özel Sektör
Müşteri ve Pazar Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri
Yönetim Sistemleri
Üretim Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
 
LL2II Kapanış Konferansı, İstanbul, 5-6 Ekim 2017
09.10.2017
LL2II Projesi Final Konferansı
02.10.2017
 
Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim   CRM Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji