Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim
 
 
İnsan Kaynakları Yönetimi (DH05)

1. Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi (DH05-01)

Performans: Bir işi yapan bir bireyin, bir grubun ya da bir kurumun o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye varabildiğinin, başka bir deyişle neyi sağlayabildiğinin nicel ve nitel olarak anlatımıdır.


Performans yönetimi: Kuruluşu istenen amaçlara yöneltmek için kuruluşun mevcut ve geleceğe ilişkin durumları ile ilgili bilgi toplama, bunları karşılaştırma ve performansın sürekli gelişimini sağlayacak yeni ve gerekli etkinlikleri başlatma ve sürdürme görevlerini yüklenen bir yönetim sürecidir.


Performans ölçümü: Kuruluşun kullandığı kaynakları, ürettiği ürünleri ya da hizmetleri, elde ettiği sonuçları takip etmesi için düzenli ve sistematik biçimde veri toplaması bunları analiz etmesi ve raporlaması sürecidir.
Etkili bir performans ölçme ve değerlendirme sistemi ne sağlamalıdır:

 • Kurumun ve çalışanların güçlü ve gelişmesi gereken yetkinliklerinin belirlenmesi,
 • Gelişime dönük anlamlı geri bildirim,
 • Stratejik İK planlama (terfi, rotasyon, işten çıkarma),
 • Performansa dayalı ücret belirleme,
 • Eğitim ihtiyaçlarının tespiti,
 • Eleman seçme ve yerleştirme kararlarının sınanması

Performans ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden bazıları şunlardır;

 • Kritik olay metodu
 • Ağırlıklandırılmış kontrol listesi metodu
 • Grafiksel puan skalası
 • Performans sıralama metodu
 • Hedeflerle yönetim metodu
 • 360 derece performans değerlendirme sistemi

CRM Yönetim Danışmanlık, bu alandaki tecrübesi ile, hedeflere ulaşmada süreçleri sorgulayan, çalışanların organizasyon içinde yarattıkları katma değeri mukayeseli olarak inceleyen, organizasyonun gelişme eğilimini yukarıya taşıyan, kurumunuzun ihtiyaçlarına, insan kaynağı yapısına ve mevzuata uygun bir performans ölçme ve değerlendirme sistemi kurar.

 

insan kaynakları2. Çalışan Memnuniyeti Ölçümü (DH05-02)

Çalışan memnuniyeti, özellikle hizmet sektöründe ve esnek üretim sistemlerinde istenilen iş performansına ulaşabilmek için önemli ve gözardı edilmemesi gereken konulardan biridir.
CRM Yönetim Danışmanlık, çok değerlendiricili ve gizlilik ilkesi ile yürüttüğü ölçme ve araştırma çalışmaları yapar, etkin insan kaynağı yönetimi için sizlere yardımcı olacak yüksek kalitede çalışmaları yerine getirir.

 

 

3. İnsan Kaynakları Planlama (DH05-03)

insan kaynaklarıDeğişen üretim ve hizmet kapasite kullanım oranları, müşteri istekleri, yeni ürün/hizmetleriniz, teknoloji değişimleri, maliyet-fayda dengeleri, insan kaynakları yönetimini doğrudan etkiler. Değişime adaptasyon için yatırım ve yöntemlerin yanı sıra, insan kaynağı yönetimi uygulamalarını da değiştirmek kaçınılmazdır. Bununla birlikte, bu değişim sürecinin en başta gelen adımlarından birinin insan kaynağı planlaması olduğunu unutmamak gerekir.
Kuruluş, kendi bünyesinde veya pazar şartlarında meydana gelen her tür değişiklikte insan kaynaklarını da yeniden planlamalıdır. Tüm insan kaynağı yöneticileri bilir ki, bu planlamanın yalnızca işe alınacak veya işten çıkarılacak personel listesi hazırlayarak yapılması son derece sakıncalıdır. Üstelik organizasyonun değişim sürecini yönetmesi için yeterli değildir. Doğru yapılmayan insan kaynağı planlamasının, yanlış kişinin işe alınması / kişinin yanlış işe yerleştirilmesi, yeni personelin bir süre sonra işini değiştirmesi veya işten çıkması gibi sonuçları da vardır.
CRM Yönetim Danışmanlık, değişim sürecini başarı ile yönetmenizi sağlayan, gelecek durum senaryolarını da gözönüne alan, pozisyona ait iş gerekliliklerini, yetkinlikleri, işe alma standartlarını içinde barındıran bir insan kaynakları planlama çalışmasını, etkili yöntemlerle gerçekleştirir.

 

4. İşçi İstihdamı – Doğru İşe Doğru İstihdam (DH05-04)

Faaliyet gösterdiğiniz sektörde çalışanların sirkülasyonu, iş başvuruları yapanların eğitimi ve yaşam kültürü farklılıkları, işe uyum yetenekleri özellikle mavi yakalı kadro dediğimiz işçi istihdamında öne çıkan konulardır. İstihdam sürecinde doğru yapılmayan seçme ve yerleştirme uygulamaları, yanlış kişinin işe alınması / kişinin yanlış işe yerleştirilmesi, yeni personelin bir süre sonra işini değiştirmesi veya işten çıkması gibi sonuçlar doğurabilir. Bu da, doğal olarak üretimin/ hizmetin aksaması, müşteri şikayetlerinde artış, çalışma ortamında çatışmalar gibi olumsuz durumları beraberinde getirir.
Bu sorunların ortadan kalkmasında ana yaklaşım; istihdam ve işe yerleştirme süreçlerinin, kullanılan tekniklerin, sektörünüze ve organizasyon yapınıza uygun olarak gerçekleşmesi olmalıdır.
CRM Yönetim Danışmanlık olarak, yüksek sirkülasyon, hızlı büyümeden kaynaklanan işçi alımları artışı, dönemsel istihdam durumlarında ; işe uygun kişiyi istihdam etmek için size bu hizmeti öneriyoruz.

 
 
Kamu Sektörü
Stratejik Planlama
Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
Re-organizasyon ve Yeniden Yapılanma
Norm Kadro Planı
Etik Yönetimi
Kurum Kültürü
Toplam Kalite Yönetimi
Yönetim Sistemleri
Saha Araştırmaları, Paydaş Memnuniyet Analizleri
Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Sistem Danışmanlığı
 
LL2II Kapanış Konferansı, İstanbul, 5-6 Ekim 2017
09.10.2017
LL2II Projesi Final Konferansı
02.10.2017
 
Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim   CRM Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji