Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim
 
 
Toplam Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi nedir: Bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin
sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm
çalışanların kesin aktif katılımıyla çalışanlar, hizmet alanlar ve
toplumun memnun edilerek başarıya ulaşılması olarak ifade
edilmektedir.

          Toplam Kalite, bir yönetim felsefesidir.

Değişimin önündeki engeller nelerdir:

  • Değişimi alışageldiğimiz yöntemlerle yönlendirmek,
  • Kendimiz değişmeden başkalarını değiştirmeye çalışmak,
  • Bir an önce zafer ilan edip diğer işlerle uğraşmaya başlamaktır.

Toplam kalite yönetimi için gerekli çalışmalar nelerdir:
Toplam kalite yönetimi, bir değişim sürecidir. Bu süreçte,
organizasyonun hemen hemen her yapısı, kullandığı yöntemler, yazılımlar, herşeyden öte yönetim metodu değişir. Bu değişimin bir kısmı proje süresi içinde gerçekleşir, bir kısmı ise daha uzun zaman içinde gerçekleşir. CRM Yönetim Danışmanlık, kurduğu toplam kalite sistemlerinde, hedeflerle ve verilere dayalı yönetimi sağlayan, süreç yapısını kuran, müşteri/paydaş odaklı, tüm tarafların katılımı ve etkin iletişimini sağlayan, sürekli iyileştirme kültürünü yerleştiren, sürekli öğrenen bir organizasyon yapısı kurar.

 

 
 
Kamu Sektörü
Stratejik Planlama
Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
Re-organizasyon ve Yeniden Yapılanma
Norm Kadro Planı
Etik Yönetimi
Kurum Kültürü
Yönetim Sistemleri
Saha Araştırmaları, Paydaş Memnuniyet Analizleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Sistem Danışmanlığı
 
LL2II Kapanış Konferansı, İstanbul, 5-6 Ekim 2017
09.10.2017
LL2II Projesi Final Konferansı
02.10.2017
 
Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim   CRM Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji