Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim
 
 
Kurum Kültürü (DH08)

Kültür (Hofstede, 2001): Aklın kolektif programlanmasıdır, kendini sadece değerlerde değil daha çok yüzeysel şekillerde, sembollerde, kahramanlarda ve alışkanlıklarda gösterir.


Kültür (House & Javidan, 2004): Paylaşılan güdüler, değerler, inançlar, kimlikler ve nesiller boyunca aktarılan kolektiflerin üyelerinin ortak deneyimlerinden doğan önemli olayların yorumları veya anlamları” olarak tanımlanır.


Kurum kültürü: Bir kurumun üyeleri tarafından paylaşılan ve onların davranışlarını düzenleyen formel ve informel kurallar bütünüdür, çalışanların kurumsal davranışlarını yönlendiren kurallar, normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir.


Kurum kültürü için ne yapılmalıdır:

  • Kurum kültürünü yönetmenin önündeki engeller kaldırılmalı veya kontrol edilebilir hale getirilmelidir,
  • Kurumda, kurum strateji ve hedeflerini destekleyecek bir kültür ortamı olmalıdır,
  • Kurum kültürü bir kişinin gayreti veya bir birimin sorumluluğuna vererek geliştirilemez, belirli bir program çerçevesinde, bir birimin koordinasyonunda fakat tüm üst yönetimin ortak çalışması ile geliştirilebilir,
  • Üst yönetimin değerleri, birim değerleri ve bireylerin değerleri kurumsal değerlerle örtüşmelidir,
  • Kurum kültürünü benimsetme programları oluşturulmalıdır.

CRM Yönetim Danışmanlık, “mevcut durumda yaşayan kurum kültürünüzü, somut ve objektif olarak, bilimsel kurum kültürü ölçeklerini kullanarak, çok taraflı ölçme yaparak” tanımlar ve “kuruluşunuza özel olması gereken kurum kültürü” ni tanımlar ve kurum kültürü yönetimi için uygulama planı çıkartır.

 

 
 
Kamu Sektörü
Stratejik Planlama
Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
Re-organizasyon ve Yeniden Yapılanma
Norm Kadro Planı
Etik Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Yönetim Sistemleri
Saha Araştırmaları, Paydaş Memnuniyet Analizleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Sistem Danışmanlığı
 
LL2II Kapanış Konferansı, İstanbul, 5-6 Ekim 2017
09.10.2017
LL2II Projesi Final Konferansı
02.10.2017
 
Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim   CRM Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji