Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim
 
 
Etik Yönetimi (DH07)

Etik nedir: Etik (ethics) sözcüğü, Yunanca’da gelenek görenek anlamına gelen “ethos” sözcüğünden gelir. İnsanların ne şekilde davranmaları gerektiğiyle ilgili somut ve kanıtsal bilgiler sunar.


İş etiği nedir: İş etiği, bir kurumu yöneten hareket ve kararları belirleyen değerlerin yazılı ya da yazılı olmayan prensipleridir. Yöneticilerin ve çalışanların iş yerinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini belirler.
Etik,insanların yönetimi, adalet, dürüstlük ve eşitlik konuları ile yakından ilişkili bir kavramdır.İnsan ilişkilerinin temelinde yeralan değerleri ve özel gruplar için geliştirilmiş belirli davranışları, kuralları ve normları içerir. İnsan kaynaklarının personel seçiminde rehberlik eder. İş etiğinin faydalarından biri de “iş etiği” ne önem vermenin, her şeyden önce çalışanların motivasyonlarını ve morallerini yükseltmesidir. Müşterilerin/ paydaş kuruluşların veya vatandaşların, “iş etiği” ne önem veren kurumlara bağlılığının, önem vermeyen kurumlara göre daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.


Etik yönetimi nasıl olmalıdır: Kurum kültürünü yönetmek, politikaların yasal olmasını sağlamak, müşteri ilişkilerini şekillendirmek, çalışanların kurum etik kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamak, kurumun etik standartlarının müşteriler, tedarikçiler ve üçüncü taraflarca benimsenmesini sağlamak için etik yönetimi yapılmalıdır. İş etiği, insan kaynakları yönetiminin önemli bir yapı taşıdır.


13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarında etik uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. CRM Yönetim Danışmanlık, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tecrübesi, organizasyon yönetim uygulamalarındaki tecrübesi ile birlikte kuruluşunuzda uygulanacak etik standartlarınızı belirler ve etik yönetim sistem ve dokumanlarını hazırlayarak danışmanlık hizmetleri sunar.

 

 
 
Kamu Sektörü
Stratejik Planlama
Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
Re-organizasyon ve Yeniden Yapılanma
Norm Kadro Planı
Kurum Kültürü
Toplam Kalite Yönetimi
Yönetim Sistemleri
Saha Araştırmaları, Paydaş Memnuniyet Analizleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Sistem Danışmanlığı
 
LL2II Kapanış Konferansı, İstanbul, 5-6 Ekim 2017
09.10.2017
LL2II Projesi Final Konferansı
02.10.2017
 
Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim   CRM Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji