Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim
 
 
Norm Kadro Planı (DH06)

Norm kadro planı ve uygulamaları, kamu kurum ve kuruluşları için çok önemli ve halen tam olarak istenilen noktaya ulaşılamayan bir konudur. Norm kadro planı, yalnızca pozisyon isimlerinin ve sayılarından oluşan bir plan olmamalıdır.
Norm kadro planı, organizasyon yapısını, halen unvana dayalı seçme ve yerleştirme yapılan insan kaynakları yönetiminden ziyade çağdaş yönetim unsurlarını da içinde barındıran bir plan olmalıdır.

norm kadro


CRM Yönetim Danışmanlık, kamu kuruluşlarındaki tecrübesi ile, çok boyutlu ve ölçmeye dayalı mevcut durum analizi çalışmalarının ardından, kurumun organizasyon yapısındaki değişiklik ihtiyaçlarını da içerecek şekilde, yüksek kalitede ve güvenilir norm kadro planları oluşturur ve uygulama adımları için üst kademe yöneticiler için rapor hazırlar.


 

 

 

 

 

 
 
Kamu Sektörü
Stratejik Planlama
Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
Re-organizasyon ve Yeniden Yapılanma
Etik Yönetimi
Kurum Kültürü
Toplam Kalite Yönetimi
Yönetim Sistemleri
Saha Araştırmaları, Paydaş Memnuniyet Analizleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Sistem Danışmanlığı
 
LL2II Kapanış Konferansı, İstanbul, 5-6 Ekim 2017
09.10.2017
LL2II Projesi Final Konferansı
02.10.2017
 
Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim   CRM Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji