Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim
 
 
Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi (DH05-01)

Performans: Bir işi yapan bir bireyin, bir grubun ya da bir kurumun o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye varabildiğinin, başka bir deyişle neyi sağlayabildiğinin nicel ve nitel olarak anlatımıdır.


Performans yönetimi: Kuruluşu istenen amaçlara yöneltmek için kuruluşun mevcut ve geleceğe ilişkin durumları ile ilgili bilgi toplama, bunları karşılaştırma ve performansın sürekli gelişimini sağlayacak yeni ve gerekli etkinlikleri başlatma ve sürdürme görevlerini yüklenen bir yönetim sürecidir.


Performans ölçümü: Kuruluşun kullandığı kaynakları, ürettiği ürünleri ya da hizmetleri, elde ettiği sonuçları takip etmesi için düzenli ve sistematik biçimde veri toplaması bunları analiz etmesi ve raporlaması sürecidir.


Etkili bir performans ölçme ve değerlendirme sistemi ne sağlamalıdır:

 • Kurumun ve çalışanların güçlü ve gelişmesi gereken yetkinliklerinin belirlenmesi,
 • Gelişime dönük anlamlı geri bildirim,
 • Stratejik İK planlama (terfi, rotasyon, işten çıkarma),
 • Performansa dayalı ücret belirleme,
 • Eğitim ihtiyaçlarının tespiti,
 • Eleman seçme ve yerleştirme kararlarının sınanması

Performans ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden bazıları şunlardır;

 • Kritik olay metodu
 • Ağırlıklandırılmış kontrol listesi metodu
 • Grafiksel puan skalası
 • Performans sıralama metodu
 • Hedeflerle yönetim metodu
 • 360 derece performans değerlendirme sistemi

CRM Yönetim Danışmanlık, bu alandaki tecrübesi ile, hedeflere ulaşmada süreçleri sorgulayan, çalışanların organizasyon içinde yarattıkları katma değeri mukayeseli olarak inceleyen, organizasyonun gelişme eğilimini yukarıya taşıyan, kurumunuzun ihtiyaçlarına, insan kaynağı yapısına ve mevzuata uygun bir performans ölçme ve değerlendirme sistemi kurar.

 

 
 
Kamu Sektörü
Stratejik Planlama
Re-organizasyon ve Yeniden Yapılanma
Norm Kadro Planı
Etik Yönetimi
Kurum Kültürü
Toplam Kalite Yönetimi
Yönetim Sistemleri
Saha Araştırmaları, Paydaş Memnuniyet Analizleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Sistem Danışmanlığı
 
LL2II Kapanış Konferansı, İstanbul, 5-6 Ekim 2017
09.10.2017
LL2II Projesi Final Konferansı
02.10.2017
 
Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim   CRM Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji