Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim
 
 
Genel Yönetim

 

Kodu
Eğitim Konusu
Süresi (gün)
Açıklama
GY-01 Değişim ve Hedeflerle Yönetim
2
Bu eğitim, başarılı bir değişim süreci yönetimi yapmayı garanti altına almak isteyen tüm işletme ve kuruluşlara önerilir.

Bu eğitimi, üst ve ara kademe yönetici ve çalışanlarının alması önerilir. Değişim: Organizasyonun mevcut durumunu veya geleceğini etkileyen veya etkileme potansiyeli olan her tür değişim; -pazar koşulları, müşteri, ürün, rekabet, teknoloji, organizasyon, insan kaynağı yapısı, büyüme veya küçülme kararları alanındaki değişimler dahil olmak üzere-

GY-02 Stratejik Planlama
2
Bu eğitim her sektördeki kurum ve işletmelerin üst ve ara kademe yöneticileri ve stratejik planı uygulama sorumluluğu verilmiş tüm çalışanlar için önerilir.

GY-03

Kurum Kültürü
1
Kurum Kültürü: Bir kurumun üyeleri tarafından paylaşılan ve onların davranışlarını düzenleyen formel ve informel kurallar bütünüdür, çalışanların kurumsal davranışlarını yönlendiren kurallar, normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir.
Bu eğitim, her sektördeki kurum ve işletmelerin tüm üst kademe yöneticileri için önerilir.
Detay bilgi için lütfen “danışmanlık hizmetlerimiz” bölümünü ziyaret ediniz.

GY-04 Etik
1
İş Etiği: İş etiği , bir kurumu yöneten hareket ve kararları belirleyen değerlerin yazılı ya da yazılı olmayan prensipleridir. Yöneticilerin ve çalışanların iş yerinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini belirler.
Bu eğitim alınmadan önce GY-03 Kurum Kültürü Eğitimi’nin alınması önerilir.
Bu eğitim, iş etiği konusunu organizasyonunda uygulamayı amaçlayan işletmelerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının üst ve ara kademe yöneticileri ile etik uygulamalarını takip edecek çalışanları için önerilir.
Detay bilgi için lütfen “danışmanlık hizmetlerimiz” bölümünü ziyaret ediniz.

GY-05 Risk Yönetimi
2
Bu eğitim, kamu kurum ve kuruluşlarında iç kontrol mevzuatı gereği çalışan üst ve ara kademe yöneticiler için önerilir.

Eğitim detaylarını öğrenmek için lütfen bizi arayınız veya info@crmconsulting.net adresine e-posta atınız.

  
 
Eğitim
CRM Eğitimleri
İnsan Kaynakları ve Kişisel Gelişim
Yönetim Sistemleri
Mühendislik Yaklaşımı Eğitimleri
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Uluslararasılaştırma Eğitimleri
 
LL2II Kapanış Konferansı, İstanbul, 5-6 Ekim 2017
09.10.2017
LL2II Projesi Final Konferansı
02.10.2017
 
Ana Sayfa İnsan Kaynakları İletişim   CRM Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji